ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

นางอมรา  ภาระศรี ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมนต์รัก  พาลธุวงษ์  รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม ยินดีต้อนรับ

คุณครูจันทร์เพ็ญ หาญชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่รั้ว น.บ.ว. ด้วยความยินดียิ่ง