ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566
นางอมรา  ภาระศรี  ผู้อำนวยการ
สถานศึกษา  นายมนต์รัก  พาลธุวงษ์ 
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งเป็นสะพานข้ามลำห้วยไผ่บ้านดอนงัว หมู่ที่ 7 บ้านดอนงัว ตำบลหนองบัวฮี เชื่อม บ้านชาดฮี หมู่ที่ 11 ตำบลนาโพธิ์  อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายกานต์  กัลป์ตินันท์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี และมี นายแสนทวี ดาลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี พร้อมด้วยคณะฯ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเข้าร่วมพิธีเปิดและร่วมกิจกรรมตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียวกลางทุ่ง