ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

วันที่ 26-27 เมษายน 2567 โรงเรียนหนองบัวฮีวิทยาคม โดย นางอมรา ภาระศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ได้มอบหมายให้ นายมนต์รัก พาลธุวงษ์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมการอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดฯ ประจำปี 2567 โดยมี นางกรรณิกา ตันติศิรินทร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงแรมบลู โฮเทล นครพนม จ.นครพนม