ปรัชญาโรงเรียน : คุณธรรม นำความรู้ สู้งาน ประสานชุมชน

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้

จำนวน

1

ภาษาไทย

2

2

คณิตศาสตร์

3

3

วิทยาศาสตร์

5

4

สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2

5

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

6

ศิลปะ

2

7

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

8

ภาษาต่างประเทศ

3

รวมครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

20

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Login Form

ผู้เข้าชม

มี 210 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์