111362
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ผู้เข้าชมทั้งหมด
46
63
363
110600
1151
3308
111362

Your IP: 52.87.253.202
19-01-2019 05:51

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายณรงค์  จุมพล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

           

นางจินตนา  มีสุข                                   นางสาวเอื้อมพร  เครือบุตรดา

งานการจัดการเรียนการสอน

 

           

นางสาวพิสมัย   ลาภสาร                      นางสาวดวงดาว   แฝงวงศ์คำ

งานวัดผล

 

           

นางชาลินี   โสดาลี                                 นางสาวปิยรัตน์  แสงงาม

งานทะเบียน

 

นางปินทิรา  นาล้วน

งานประกันคุณภาพการศึกษา